Tuesday May 28

Да играем заедно off-line

Bulgaria
Where Помощен терен на стадион "Орчо Войвода" Панагюрище ,
Bulgaria
When Event Start
28.05.2024

Спортно събитие от програмата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Панагюрище. Партнираща организация са Детски футболен клуб "Войводите" - Панагюрище. Събитието има за цел да насърчи отговорното и активно отношение към здравето, както и да ограничи вредното влияние на обездвижването и формирането на вредни навици и зависимости - употребата на цигари и алкохол, наркотични вещества, хазартна и интернет зависимости. На терена в приятелски срещи ще играят футбол и народна топка третокласници, а добре дошли са всички, които са съпричастни към каузата. 

See less