Saturday Jun 05

Zavrsna manifestacija 6. festivala Sporta za sve Vojvodine

Serbia
Where Fruška Gora, Vojvodina Letenka ,
Serbia
When Event Start
05.06.2021

- Sportsko-rekreativni program za sve socio-uzrasne kategorije stanovništva 

- Rekreativna šetnja za sve učesnike programa