Sunday Jun 06

Knínická míle 2021

Czech Republic
Where Okolí fotbalového hřiště u sokolovny Moravské Knínice ,
Czech Republic
When Event Start
06.06.2021

V rámci sportovního odpoledne, součást Atletického čtyřboje, uspořádá jednota Knínickou míli 2021 v rámci projektu Evropská míle 2021. Před zahájením závodů se poběží 1 míle po místní komunikaci, která přiléhá sportovnímu areálu, kde probíhá atletický čtyřboj.

Akce je určena pro: děti a mládež, studenty, dospělé, celou rodinu

www.moravskekninice.cz/sokolmkninice

T.J. Sokol Moravské Knínice