Saturday Jun 05

European Mile Borriana COMPETICIÓ ADULTS CLOT

Spain
Where El Clot Carrer Estany Llarguer 12530 Borriana Castellón España Borriana ,
Spain
When Event Start
05.06.2021

Per a la celebració de la milla Europea al paratge natural del Clot de la Mare de Déu, marcarem una milla i durem a terme una competició per a persones adultes.
Hi haurà una classificació de la milla més ràpida masculina i femenina.
Tots els participants en ella rebran un diploma i un detall commemoratiu.

For the celebration of the European mile to the natural location of the Cloth of the Virgin, we will mark a mile and conduct a competition for adults.
There will be a classification of the fastest male and female mile.
All participants in it will receive a diploma and a commemorative detail.