Sunday May 30

European Mile Borriana RUTES POPULARS

Spain
Where C/ GEneración del 27 n1 Borriana ,
Spain
When Event Start
30.05.2021

Per a la celebració de la milla Europea marcarem en diferents zones de la localitat, 6 milles marcades en el seu inici i fi.
Durant tota aqueixa setmana als i les participants que la realitzen se li entregarà un diploma acreditatiu igual que un detall de participació.
Una vegada passada aqueixa setmana les senyalitzacions de les milles es quedarà fixa en les zones.

For the celebration of the European mile we will mark in different areas of the town, 6 miles marked at the beginning and end.
During all this week, the participants who make it will be given an accreditation diploma as well as a resale detail.
Once that week, the mile markings will be fixed in the areas.