Tuesday Apr 20

Sangaj MILE

Serbia
Where Ulica VIII br 2 Novi Sad ,
Serbia
When Event Start
20.04.2021

Cilj dogadjaja je motivisanje učenika Osnovne skole " Veljko Vlahovic", da u toku dana naprave što više koraka, da probaju da izmere taj broj i naprave nedeljnu računicu, a onda to pretvore u milje. Učešćem u ovoj medjunarodnoj manifestaciji, ostvariće svoju potrebu za kretanjem i postati deo aktivnih Evropljana.